Bromma Bromma En webbplats i KFUK-KFUM-nätverket

Translate

164 united

Alla är lika mycket värda och duger precis som de är.
En självklarhet kan många tycka, men långt ifrån verkligheten.
Vi vill förändra det. Vill du?

Projekt 164 United är ett lokalt samarbete i Kista, Stockholm
med fokus på barn och ungdomar.

E-post: bm.sundin@kfum.se

Syftet är att skapa ett tryggt område och klimat för de unga att växa upp och leva i. Projektet bygger på samverkan mellan förskolor, grundskolor, närpolis, fältgrupp, ungdomsgård och ungdomsmottagning. Vi vill fokusera på det preventiva arbetet. Projektets grund ska ligga i att arbeta med barn och ungdomars självkänsla. Det handlar om respekt, trygghet, tillit, empati, genus, normkritik och jämställdhet. Målet med projektet är att de unga får en ökad psykisk hälsa, starkare självkänsla, större trygghet samt bidra till ökad förståelse och respekt för varandra. Vi vill förebygga kränkande behandlingar och hårda attityder. Vi vill införliva ett tankesätt som grundar sig i respekt och empati – att alla är lika mycket värda. En synergieffekt är förhoppningsvis att förekomsten av mobbing, trakasserier, skadegörelse, bruk av alkohol och droger minskar på berörda skolor och i området.

Metoderna varierar och utvecklas ständigt beroende på målgruppens ålder och samhällets utveckling.

164 united arbetar också aktivt med utbildning av vuxna som möter barn och ungdomar i sitt dagliga arbete genom ex. föreläsningar och workshop i samarbete med interna och externa aktörer. Ambitionen är även att nå föräldrar till målgruppen för att skapa ett sammanhang där vi alla samverkar för att skapa trygghet.

Projektet startades upp 2011 av några eldsjälar som såg och lyssnade på de lokala ungdomarnas behov av att känna sig trygga i vardagen. Att våga gå till skolan utan att mötas av hot och maktlekar. Att få känna och se ut precis som man vill. Att få veta att de duger precis som de är. Att respekt är ömsesidigt och inte baserat på hot om våld. Det visade sig att behovet var uppmärksammat av flera instanser och projektet involverade snart flera samarbetspartners.

Samarbetspartners

Bromma KFUM

Fältgruppen Rinkeby-Kista

Kista Närpolis

Kista Grundskola

Preventionssamordnare Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd

Järva Ungdomsmottagning