Bromma Bromma En webbplats i KFUK-KFUM-nätverket

Translate

Bli medlem

Medlemsavgift

Ett medlemskap för medlemmar som inte är med i någon verksamhet som deltagare, s.k. stödmedlemskap kostar 100 kr per person oavsett ålder. Stödmedlemmar boende på samma adress kan lösa familjemedlemskap och då betala 200 kr per familj oavsett antal i familjen. Stödmedlemmar erhåller föreningsinformation och inbjuds till föreningens arrangemang.

Avgiften för stödmedlemskapet betalas in på föreningens bankgirokonto 563-4043. Uppge namn, födelsenummer, adress, telefon, e-post.

För övriga medlemmar som är aktiva i olika verksamheter ingår medlemskap i avgiften och vanligtvis sker betalning via vår hemsida i samband med anmälan.

Som medlem får du:

  • medlemstidningen Brommaspegeln regelbundet under året.
  • som är 12 år eller äldre, rösta på vårt årsmöte.
  • möjlighet att delta i utbildningar, kurser, seminarier, nationellt och internationellt.
  • söka individuella stipendier
  • person- och skadeförsäkring då du deltar i våra arrangemang