Organisation

I Sverige samlar KFUM ca 400 föreningar och 60 000 medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar, men det finns en stödjande organisation även på regional och nationell nivå.

GLOBALT

KFUM är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor.

KFUM SVERIGE
All KFUM-verksamhet i vårt land samlas under riksorganisationen KFUM Sverige. KFUM Sverige ansvarar bland annat för rörelsens ideologiska frågor, profilering och kommunikation samt många av de internationella samarbetena.

SPECIALFÖRBUND
På nationell nivå finns också våra tre s.k. specialförbund som samordnar verksamhet inom olika kategorier. Tidigare fanns även KFUM Triangelförbund, som under 2014 slogs samman med KFUM Sverige. Triangelförbundet arbetade med KFUM:s lägergårdar, fritidsgårdar, hobbyverksamheter med mera.

IDROTTSFÖRBUNDET
Arbetar med vår idrottsverksamhet och stöttar våra idrottsföreningar.

SCOUTFÖRBUNDET
Ansvarar för KFUMs scoutkårer och arbetar tillsammans med övriga svenska scoutförbund med att utveckla scoutrörelsen.

SÅNGARFÖRBUNDET
Är förbundet för de körer som finns inom KFUM, främst manskörer.

REGIONER
KFUM-rörelsen i Sverige har 10 regioner som samordnar utbildning och andra gemensamma angelägenheter på regional nivå.

LOKALFÖRENINGAR
Ca 400 föreningar i hela landet skapar verksamhet i olika former för ca 60 000 medlemmar. Bromma KFUM är en av dem

 

För kontaktuppgifter till olika delar av rörelsen, se KFUM Sveriges kontaktsida.