Bromma Bromma En webbplats i KFUK-KFUM-nätverket

Translate

Organisation

I Sverige samlar KFUM ca 250 föreningar och 55 000 medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar, men det finns en stödjande organisation även på regional och nationell nivå.

Globalt
KFUM är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor.

KFUM Sverige
All KFUM-verksamhet i vårt land samlas under riksorganisationen KFUM Sverige. KFUM Sverige ansvarar bland annat för rörelsens ideologiska frågor, profilering och kommunikation samt många av de internationella samarbetena.

Regioner
KFUM-rörelsen i Sverige har 10 regioner som samordnar utbildning och andra gemensamma angelägenheter på regional nivå.

Lokalföreningar
Ca 250 föreningar i hela landet skapar verksamhet i olika former för ca 55 000 medlemmar.

För kontaktuppgifter till olika delar av rörelsen, se vår kontaktsida