Välkommen på årsmöte 6 april!

15 mars 2022

Nu börjar det närma sig årets årsmöte! Årsmöte, ibland kallat årsstämma, är ett möte för alla medlemmar i en föreningen. I Bromma KFUM har varje registrerad medlem en röst på årsmötet. Varje röst och individ är viktig.

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Stämman beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Under mötet går man igenom det år som gått och hur verksamhet och ekonomi fungerat, man lägger även en plan för framtida år för både verksamhet och ekonomi samt väljer fram en styrelse.

Datum: 6 april
Tid: mellan klockan 18.00-19.00 serveras middag i matsalen i Gula Villan. Vid 19.00 startar årsmötet.
Plats: Vi håller till i Gula Villan ute på Kärsögården.

Är du intresserad av att delta behöver du anmäla dig senast 24 mars, inte minst för att få middag.

Läs mer och anmäl dig här>>