Skip to content
Sök

Att bemöta barn och ungas oro

Hur pratar man med barn?

Just nu har många barn och unga frågor och är oroliga över bland annat kriget i Ukraina som kan kännas både skrämmande och närmare än vad många av oss är vana vid. Samtidigt behöver vi också komma ihåg och vara medvetna om att det finns många i Sverige, i vår närhet och i föreningen, där erfarenhet av krig är något som man själv eller någon närstående har. Våra olika bakgrunder och erfarenheter kan påverka hur vi reagerar på den nuvarande situationen och därför behöver vi vara lyhörda och bemöta alla som individer med olika behov.

Barn och unga märker såklart av vad som händer runtomkring dom, de hör saker på nyheterna och sociala medier och de påverkas också av hur deras föräldrar och andra vuxna, själva reagerar och agerar. Det viktigaste som vuxen och för oss som ledare när ett barn är oroligt, är att förmedla lugn och trygghet och inge hopp. Att fortsätta med vardagen och våra aktiviteter är en viktig del i detta. Du som ledare kan kanske behöva svara på frågor, för att du är en viktig vuxen i barnets liv.

För att du ska känna dig trygg i detta har vi samlat information om vad som är bra att tänka på när du pratar med barn och unga om svåra frågor.

Även om fokus just nu är på det som händer i Ukraina så är de här metoderna något som fungerar vid alla svåra händelser som kan skapa oro och frågor, både större och mindre, närmare eller längre bort.

Behöver du som ledare stöd i detta så tveka inte att kontakta någon av oss på kansliet, tex via info@bromma.kfum.se.

Stöd från psykolog på Rädda Barnen

Så pratar du med barnen om Ukraina

Konflikten i Ukraina har fått en skrämmande utveckling. Många barn kan känna oro och rädsla när de ser vad som händer på nyheterna och på sociala medier.

  1. Ta barnets rädsla på allvar. Lyssna på barnets frågor. Låt barnet sätta ord på sin oro. De kan ha en helt annan bild av det som sker i Ukraina än vad vi vuxna har.
  2. Svara lugnt och var konkret. Gå inte in på detaljer om barnet inte frågar. Kom ihåg att skilja på dina och barnets känslor. Överför inte din egen oro på barnet.
  3. Säg saker som ger barnet hopp. Försök förmedla att det är vi vuxna som har ansvar att hitta lösningar. Förklara att många i världen arbetar just nu för att få ett slut på kriget. Säg att vuxna experter inte är oroliga för att det ska bli krig i Sverige.
  4. Försök att ta en paus från nyhetsrapporteringar. Undvik vuxendiskussioner om konflikten i Ukraina.
  5. Be barnet att vara försiktigt med vad det ser och hör på sociala medier. Förklara att det lätt sprids falsk information på sociala medier. Säg till barnet att fråga en vuxen i närheten om det undrar om något stämmer.

En generell metod

Att bemöta barn och ungas oro

Ibland händer det skrämmande och svåra saker. Barn och unga märker såklart av vad som händer runtomkring dom och de påverkas också av hur deras föräldrar eller omsorgsgivare själva reagerar och agerar. Här går vi igenom vad som alltid är bra att tänka på i en sådan situation.

Det viktigaste som vuxen när ett barn är oroligt, är att förmedla lugn och trygghet.

Svara så enkelt och konkret som möjligt på det barnet frågar om. Överös inte med vuxendetaljer, och kom ihåg att det är viktigt att skilja på sina egna och barnets känslor. När vi vuxna drar igång vårt eget orossystem så kan det ha en starkare påverkan på barnet än bilden i sig.Om barnen under våra aktiviteter uttrycker oro finns det flera saker som kan vara bra att tänka på.

  • Prata med barn om deras oro
  • Ta dig tid att lyssna ordentligt
  • Utgå från barnens frågor
  • Håll dig endast till fakta
  • Behåll lugnet och förmedla hopp