Skip to content
Sök

Incidentrapportering

Har det hänt något på er aktivitet

Incidentrapportering för ledare

Ibland händer det saker, inte minst när det gäller barn och unga. Allt från att man ramlar och får ett skrapsår till något större. Här fyller du som ledare i formuläret för att svara på vad som hänt och hur ni har agerat, detta för att ni ska kunna få mer stöd från framför allt kansliet men även från andra delar av verksamheten. Även för att vi som verksamhet behöver återkoppla och spåra händelser.

Är du osäker på om du ska rapportera det som hänt? Var inte det! Rapportera det!

Det är bättre med en gång för mycket än inte alls, speciellt om det har hänt på grund av något vi kan ändra eller förbättra. Det är en av anledningarna till att incidentrapportera allting som har hänt, då kan vi undersöka om vi kan fixa så det inte behöver hända igen.