Skip to content
Sök

Ledarutbildning

Utbildningar för dig som är ledare i Bromma KFUM

Vi behöver alltid ledare!

Utan ledare kan vi inte genomföra våra termins, lov- och lägeraktiviteter. Därför prioriterar och fokuserar vi på stöd till och utveckling av våra ledare.

Hos oss behöver du inte vara “färdig” för att kunna bli ledare. Hos Bromma KFUM får du oavsett tidigare erfarenhet möjlighet att växa och utvecklas i din egen takt och utifrån dina intresseområden.

Utöver stöd från våra anställda verksamhetsutvecklare, exempelvis i form av samtal och coachning får du även möjlighet till att gå ledarutbildningar. Du kan delta både i våra egna lokala utbildningar, gå webbutbildningar samt delta i regionala, nationella och internationella ledarutbildningar inom KFUM Sverige och den internationella YMCA-rörelsen.

Är du intresserad av att gå någon av dessa utbildningar? Prata gärna med den verksamhetsutvecklare du har närmast kontakt med eller någon annan på kansliet för att se vilka utbildningar som är på gång i närtid.

Barnskyddsutbildning för KFUM ledare

Safe Space

Syftet med Safe Space är att skapa trygga mötesplatser för alla barn och unga inom rörelsen. Målet är att alla KFUMs mötesplatser ska vara fria från diskriminering, kränkningar, trakasserier och övergrepp. Genom den interaktiva utbildningen får ledare kunskap och verktyg för att förebygga alla former av våld samt hjälp vid handling om ett barn far illa.

Safe Space lanseras under våren 2022 och kansliet kommer i första hand meddela dig som aktiv ledare när det är relevant för dig att genomgå utbildningen. 

Syftet med utbildningen är att alla ledare inom KFUM-rörelsen ska ha kunskap och verktyg för att förebygga alla former av våld och diskriminering mot barn och unga. Syftet är även att alla ledare ska vara beredda att ingripa om de känner oro eller har en misstanke kring barn som far illa.

Enligt beslut tagit på KFUM Sveriges Riksombudsmöte 2019 är Safe Space obligatorisk för alla KFUM-ledare. I Bromma KFUM genomför du utbildningen Safe Space innan du påbörjar ditt uppdrag som ledare, efter genomförd utbildning skickar du in ditt kursintyg till kansliet för arkivering.

KFUM Sveriges paket för ledarutbildning

Helheten

KFUM tror på att stärka unga genom att ge dem ansvar, vilket gör att vi satsar mycket på ledarskapsutbildningar. KFUM Sveriges paket för ledarskapsutbildningar kallas Helheten och består av fem steg.

Helheten har två huvudsakliga fokusområden

  • Ledarskap & personlig utveckling
  • KFUM och verksamheten

Syftet med Helheten är att erbjuda rörelsens medlemmar relevanta ledarskapsutbildningar på flera olika nivåer för att stimulera engagemang och ledarutveckling, så att hela KFUM i Sverige kan fortsätta skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor möter sina aktuella behov och utvecklas till sina fulla potential.

Helheten består av fem utbildningar

  • George – Introduktion till KFUM
  • Williams – Introduktion till ledarskap
  • Emma – Fördjupningskurs i ledarskap
  • Mary – Avancerad ledarskapsutbildning
  • Kuffen – Processledarutbildning

De första två stegen i Helheten är George och Williams

George är en utbildning som handlar om KFUM och är en bra grund för alla ledare inom KFUM. Williams är en grundläggande ledarskaps utbildning med fokus på personlig utveckling. George och Williams kan göras i vilken ordning som helst. Dessa är relativt korta och genomförs med fördel i grupp, men kan även göras individuellt digitalt.

Det tredje stegen är Emma

Emma är en fördjupningskurs om KFUM och i ledarskap samt personlig utveckling. Strukturen för utbildningen är en helgkurs och kravet finns att deltagarna har gjort George och Williams för att kunna delta. Syftet är att stärka kursdeltagarna i sitt personliga ledarskap genom självinsikt och praktiska verktyg, samt inspirera till fördjupat engagemang inom KFUM. Här kan du läsa mer och hitta nästa datum för Emma.

Det fjärde steget är Mary

Mary är en utbildning på avancerad nivå i ledarskap, personlig utveckling och om KFUM. Utbildningen riktar sig till aktiva ledare, förtroendevalda och anställda inom KFUM med minst två års ledarerfarenhet, från 20 år och uppåt. Utbildningen förläggs på olika platser, vanligtvis utomlands men ibland även i Sverige. Syftet med Mary är att deltagaren får fördjupad förståelse för KFUM samt stärkt personligt ledarskap genom ökad självinsikt, självkänsla och förståelse av ledarskapets innebörd. Här kan du läsa mer och hitta nästa datum för Mary.

Det femte och sista steget är Kuffen

Kuffen är en processledarutbildning för ledare med längre ledarerfarenhet. Deltagarna blir efter kursens slut Emma-utbildare som kan arrangera och leda Emma-utbildningar för andra ledare. Här kan du läsa mer om Kuffen och hur du anmäler dig.

ensamt och i grupp

Samtal och Coachning

En central del av våra ledares utveckling sker genom samtal och coachning med ansvarig tjänsteperson på kansliet eller med våra mest erfarna ledare. Dessa samtal kan ske både i grupp tillsammans med de andra ledarna för samma aktivitet/område gällande ledargruppens utveckling och arbete, utveckling av aktiviteten men också enskilt med större fokus på den personliga utvecklingen.

Genom SISU, Svensk Gymnastik samt Svensk Innebandy

Idrottsutbildningar

SISU Idrottsutbildarna erbjuder utbildning centralt och i 19 RF-SISU distrikt. Här kan du hitta utbildningar både fysiskt och digitalt inom en rad olika områden. Det finns utbildningar som är specifika för dig som är tränare på något sätt men även andra utbildningar med fokus på relevanta områden i föreningslivet.

Gymnastikförbundets utbildningar sätter rörelse och ledarskap i centrum. De grundar sig på kunskap, är pedagogiska och lockar fram lusten att leda. Det finns ett brett utbud inom alla deras verksamheter så som parkour, dans, cheerleading och barngymnastik.

Svensk Innebandys utvecklingsmodell består av sex olika steg anpassade efter den nivå du är tränare för. Modellen är ett verktyg för att utveckla spelarens förmåga genom att inrikta verksamheten på grundmotoriska färdigheter samt idrottsspecifika färdigheter baserat på spelarnas ålder.

Är du intresserad av att gå någon av dessa utbildningar? Vi rekommenderar att du kontaktar kansliet innan du anmäler dig för möjlighet till ekonomiskt bidrag för utbildningen.

Här samlar vi digitala utbildningar du kan genomgå på egen hand

Digitala utbildningar

Sommarläger

Body Mind Spirit

Det här är ett läger för dig som är 15-17 år och redan är eller vill bli ledare på något utav Bromma KFUM’s terminsaktiviter eller läger. Detta är inte bara ett sommarläger utan vår viktigaste ledarutbildning som sträcker sig längre än bara lägerveckorna med uppföljning under hösten.

Under första lägerveckan kommer deltagarna utbildas i KFUM Sveriges två första ledarutbildningssteg i dess utbildningstrappa. I utbildningen får deltagarna verktyg för att jobba med grupper, kommunikation och reflektera. Under andra veckan lägerveckan praktiserar deltagarna som ledaraspiranter på något utav de övriga lägren ute på Kärsögården. I detta moment får deltagarna möjlighet att praktisera sina nya ledarkunskaper och befästa och fördjupa dessa med stöd från en mentor.