Skip to content
Sök

Sommalägerledare

Krav för att bli ledare

 • Sök som ledare tidigast det året du fyller 16.
 • Delta i de förberedande ledarutbildningarna.
 • Bli eller redan aktiv medlem i föreningen.
 • Visa upp utdrag ur belastningsregistret.
 • Tycka det är roligt att arbeta och umgås med barn.
 • Bra om med erfarenhet av att vara ledare för barn och unga.

Våra läger och lägerveckor 2023

Vi har flera olika läger med olika inriktningar. När du ansöker till att bli sommarlägerledare kan du önska vilka läger du helst är ledare på och vi kommer att försöka ge dig de alternativ du önskar i den mån det är möjligt.

 • Animation & Skapandeläger på Kärsögården vecka 25, 26 och 27.
 • Dansläger på Kärsögården vecka 26 och 27.
 • Gröna dar läger på Kärsögården vecka 25 och 26.
 • NYHET! Sommar på torget i västerort, mer information kommer.
 • Sportläger på Kärsögården vecka 25, 26 och 27.
 • Teaterläger på Kärsögården vecka 25, 26 och 27.
 • NYHET! Vetenskapsläger på Kärsögården vecka 26 och 27.

 

 • Body Mind Spirit läger på Kärsögården, mer information kommer.

Våra ledarroller

Vi har fyra olika roller på våra läger som du kan söka. Hur de förhåller sig till varandra presenteras i bilden nedan.
Samtliga roller behöver delta i obligatoriska utbildningar innan lägret sätter igång, datum för dessa finns här nedan.
I rollerna programansvariga och lägerassistent ingår även en del annat förberedelsearbete inför lägerperioden.

  Programansvarig

  Som programansvarig har du, i samarbete med lägerchefen, ett helhetsansvar för både ledare och barngrupper. Detta uppdrag ger dig värdefull erfarenhet och inblick i vad det innebär att förbereda och genomföra ett större projekt. Med stöd av lägerchef och andra programansvariga är du aldrig ensam i din roll. Uppdraget är tänkt att kunna genomföras vid sidan av en annan heltidssysselsättning under våren, så som vid sidan av arbete eller studier.

  Lägerassistent

  Som lägerassistent utför du administrativa och praktiska uppgifter kring sommarlägren. Detta uppdrag ger dig värdefull erfarenhet och inblick i vad det innebär att förbereda och genomföra ett större projekt och en första erfarenhet som projektassistent. Uppdraget är tänkt att kunna genomföras vid sidan av en annan heltidssysselsättning under våren, så som vid sidan av arbete eller studier.

  Ledare

  Som ledare är du över 18 år och har du ansvar för barngruppen. Du genomför aktiviteter och skapar möjlighet för utveckling och trygg gruppdynamik. Du bidrar till ett gott samarbete inom ledargruppen och får tillsammans med de andra ledarna alla lägrets deltagare att känna sig sedda och inkluderade.

  Ledaraspirant

  Som ledaraspirant deltar du i barngrupper och genomför aktiviteter, skapar möjlighet för utveckling och trygg gruppdynamik tillsammans med andra ledare. Du bidrar till ett gott samarbete inom ledargruppen och får tillsammans med de andra ledarna alla lägrets deltagare att känna sig sedda och inkluderade.

  Detta är den enda rollen som sommarlägerledare du som är under 18 år har möjligheten att söka, det krävs dock att du under gällande år fyller 16 år.

För alla sommarlägerledare

Obligatoriska ledarutbildningar

Vi kommer inför sommaren ha fler separata planeringstillfällen för de olika lägren.

Exakta datum för utbildningar kommer under våren 2023. 

Ledarutbildningarna George, William och Safe Space kan genomföras digitalt för de som inte gått dessa tidigare.

Utbildningar inom HLR, Första hjälpen och vattenlivräddning kommer hållas även i vår på Kärsögården, datum kommer.

Viktiga datum

Ansökningsprocessen

Arvode

Som sommarlägerledare får du ett dagarvode utifrån viken roll du har.

 • Ledaraspiranter (under 18 år): 300 kr per dag
 • Ledare: 500 kr per dag
 • Lägerassistent: 700 kr per dag samt fast arvode för förberedelsearbete
 • Programansvariga: 700 kr per dag samt fast arvode för förberedelsearbete

Arvodet betalas ut efter avslutat uppdrag, vilket i år innebär den 25 augusti för samtliga ledare oavsett vilka veckor du har varit ledare på.

Alla ledarroller är frivilliguppdrag och man är inte anställd i föreningen, men för just dessa uppdrag får man arvode.

Kontakta oss!

Ställ alla frågor!