Skip to content
Sök

Årsmöte Bromma KFUM

Kom och gör din röst hörd

Demokrati för alla

Årsmöte, ibland kallat årsstämma, är ett möte för alla medlemmar i en föreningen. I Bromma KFUM har varje registrerad medlem en röst på årsmötet, i större organisationer som KFUM Sverige använder man sig av ombudssystem där exempelvis 100 medlemmar ger 1 anbud på årsmötet.

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Stämman beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Under mötet går man igenom det år som gått och hur verksamhet och ekonomi fungerat, man lägger även en plan för framtida år för både verksamhet och ekonomi samt väljer fram en styrelse.

Bromma KFUMs ordinarie årsmöte hålls varje år i april, extra stämmor hålls vid behov och datum meddelas därefter.

Vill du skicka in en motion till årsstämman behöver den vara till styrelsen inkommen senast fem veckor innan stämman. Alla dokument till årsstämman kommer finnas publicerade här senast två veckor i förväg.

Bromma KFUM

2023 års föreningsstämma

Den 11 april klockan 17-21

Boka redan nu upp kvällen i din kalender, tiderna är generella och kommer att sättas framåt.

Mer information kommer.

Välkomna!