Skip to content
Sök

Bli Medlem

Bromma KFUM

Att vara medlem i Bromma KFUM är det absolut bästa sättet att stötta föreningen på. Detta gäller speciellt för barn och unga under 26 år. Ett medlemskap är ett direkt ekonomiskt stöd men många av våra bidrag baseras på antalet medlemmar.

Som medlem kan du delta i vår verksamhet, bli ledare, påverka föreningens verksamhet och inriktning samt får nyheter och information om vad som är på gång i föreningen.

Så här gör du

Bli medlem

  • När du anmäler dig själv eller ditt barn till en aktivitet blir du medlem automatiskt i samband med det. Anmäler du till fler aktiviteter under året känner vårt system av ifall du redan betalat medlemsavgiften för det aktuella året och du behöver då inte betala igen.
  • Är du förtroendevald, ledare eller annan enskilt ansluten medlem och har varit det under föregående år får du ett mejl med betalinstruktioner i början av det nya året. Du kan även förnya via vår bokningssida, sortera på kategorin ”Medlemsavgifter” och välj den avgift du vill betala.
  • Vill du bli ny medlem men inte vill delta i våra aktiviteter? Gå till vår bokningssida och sortera på kategorin ”Medlemsavgifter” och välj den medlemsavgift du vill betala.

Medlemsavgifter 2023

  • Ordinarie medlemskap: 200 kr
  • Silver medlemskap: 380 kr
  • Guld medlemskap: 580 kr

Du väljer själv vilken av dessa du vill betala. Vill och kan du stötta föreningen lite extra kan du exempelvis välja de högre medlemsavgifterna. Blir du medlem i samband med en anmälan till aktivitet betalar du automatiskt den lägsta medlemsavgiften.

Vi hjälper till!

Pengarna räcker inte till

Vi erbjuder möjlighet till reducerad eller fri deltagaravgift i alla våra verksamheter för barn och unga. Vanligen betalar man då ändå som minst medlemsavgiften på max 200 kr men vid behov kan vi även erbjuda gratis medlemskap. Ens ekonomiska situation ska inte minska möjligheten att engagera sig i föreningen.

Medlemskap för ledare i föreningen

För att kunna bli och vara ledare krävs att du är eller blir medlem. Som ledare kan du lösa ordinarie, silver- eller guldmedlemskap. Utgångspunkten är att du som ledare betalar en medlemsavgift om minst 120 kr. Du måste varje år aktivt betala in medlemsavgiften. Får du arvode för terminsaktivitet eller sommarläger kan medlemskapet och avgiften ordnas via ditt ledaravtal.

Om någon ledare saknar ekonomisk möjlighet att göra detta kan undantag göras. Ens ekonomiska situation ska inte minska möjligheten att engagera sig i föreningen.

Familjemedlemskap

Finns det fler medlemmar boende på samma adress kan de lösa familjemedlemskap och då betala 200 kr per familj oavsett antal i familjen. Vill du göra detta måste du kontakta vårt kansli.