Skip to content
Sök

integritetspolicy och gdpr

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Inom Bromma KFUM behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, planera och genomföra våra olika verksamheter.

I och med GDPR ställs högre krav på oss när vi behandlar dina personuppgifter. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

När medlemmar betalar medlemsavgift för det pågående året, godkänner hen vår integritetspolicy samt möjligheten för Bromma KFUM att skicka ut nyhetsbrev och annan för hen passande information.