Skip to content
Sök

Kontakta Oss

Hör av dig

Skriv till oss!

Kansli

Styrelsen

Kontaktas via ordförande på annika.stromstedt@bromma.kfum.se

 • Annika Strömstedt

  Ordförande

 • Katarina Gustafsson

  Vice ordförande

 • Alexander Lund

  Kassör

 • Karin Pesula

  Sekretare

 • Matilda Lindh

  Ledamot

 • Björn Johannesson

  Ledamot

 • Mansi Rindeström

  Ledamot

Valberedning

Kontaktas via valberedningen@bromma.kfum.se

 • Lennart Dolk

  Ordförande

 • Susanne Joelsson
 • Ellen Wessén

Revisorer

 • Jenny Kindvall

  Auktoriserad revisor

  Ordinarie

  JA Revision

 • Anders Slättås

  Auktoriserad revisor

  Suppleant

  JA Revision

 • Ingrid Skoglund

  Förtroendevald revisor

  Ordinarie

 • Maj Britt Rönnqvist

  Förtroendevald revisor

  Suppleant