Medlemsavgift 2023

12 november 2022

På årsstämman i april 2022 bestämdes det att medlemsavgiften i Bromma KFUM skulle höjas till årsskiftet 2023.